Liv được thành lập vào năm 2008 do Bonnie Tu thuộc hãng xe đạp GIANT khi cô không thể tìm thấy được quần áo và trang thiết bị dành cho mình.

Liv hoạt đông theo tiêu chí: " FOR WOMEN, BY WOMEN, WITH WOMEN ". Toàn bộ sản phẩm của Liv được sản xuất ra chỉ dành cho phụ nữ với đủ mọi thông số phù hợp.

Liv

Liv được thành lập vào năm 2008 do Bonnie Tu thuộc hãng xe đạp GIANT khi cô không thể tìm thấy được quần áo và trang thiết bị dành cho mình.

Liv hoạt đông theo tiêu chí: ” FOR WOMEN, BY WOMEN, WITH WOMEN “. Toàn bộ sản phẩm của Liv được sản xuất ra chỉ dành cho phụ nữ với đủ mọi thông số phù hợp.


Contact Us
Sending
Shopping cart
Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng!
Continue shopping