• Bó bắp chân Compressport Calf Compression Sleeves R2V2 Flash - YCB -  Bó ống chân 3Bó bắp chân Compressport Calf Compression Sleeves R2V2 Flash - YCB -  Bó ống chân 4

    Bó bắp chân Compressport Calf Compression Sleeves R2V2 Flash

    870.000 

    Nâng cao hiệu suất và khả năng phục hồi, tạo cảm giác dễ chịu và thoải mái khi sử dụng sản phẩm. Nổi bật với CÔNG NGHỆ K-PROTECT giúp hỗ trợ gân bánh chè, giảm đến 8% rung động lên gối trong suốt quá trình chạy.