Hỗ Trợ - Hồi Phục

 • Đai hỗ trợ khuỷu tay Boer EB02Đai hỗ trợ khuỷu tay Boer EB02
 • Miếng dán nhiệt Starbalm® Heat Patches
 • Băng thun bảo vệ hỗ trợ khuỷu tay Boer EB01Băng thun bảo vệ hỗ trợ khuỷu tay Boer EB01
 • Băng dán vai cổ Neck Tape PreCut
 • Băng dán gối Upper Knee Kinesiology Tape
 • Đai cố định đầu gối cao cấp Bonbone Free Knee Supporter KIĐai cố định đầu gối cao cấp Bonbone Free Knee Supporter KI
 • Đai bảo vệ gối chống va đập Boer Protect Knee PadĐai bảo vệ gối chống va đập Boer Protect Knee Pad
 • Băng dán cơ Kinesiology Tape Uncut khổ 5cm (cuộn 5m)Băng dán cơ Kinesiology Tape PreCut khổ 5cm (cuộn 20 miếng cắt sẵn)
 • Băng dán cơ Kinesiology Tape PreCut khổ 5cm (cuộn 20 miếng cắt sẵn)Băng dán cơ Kinesiology Tape PreCut khổ 5cm (cuộn 20 miếng cắt sẵn)
 • Băng cố định hỗ trợ gối Boer KN09Băng cố định hỗ trợ gối Boer KN09
 • Băng thun hỗ trợ cổ chân ANK-03Băng thun hỗ trợ cổ chân ANK-03
 • Băng thun bảo vệ cổ chân ANK-02Băng thun bảo vệ cổ chân ANK-02
 • Túi làm lạnh khẩn cấp STARBALM®
 • Chai xịt nóng STARBALM® Warm Spray 150ml
 • Gel làm nóng STARBALM® Warm Gel 100ml
 • Đai bó hỗ trợ cơ đùi TS02Đai bó hỗ trợ cơ đùi TS02
 • Băng dán cơ KT Tape PRO Extreme (1 miếng - 25cm)Băng dán cơ KT Tape PRO Extreme (cuộn 20 miếng)
 • Vớ bó cơ đùi YCB Thigh Compression TS01Vớ bó cơ đùi YCB Thigh Compression TS01
 • Băng hỗ trợ gối chống sốc (KN06)Băng hỗ trợ gối chống sốc (KN06)
 • Sáp bôi trơn Body Glide chồng phồng rộp (1.5 oz)Sáp bôi trơn Body Glide chồng phồng rộp (1.5 oz)
 • Băng thun hỗ trợ gối co giãn cao cấp Boer KN07Băng thun hỗ trợ gối co giãn cao cấp Boer KN07
 • Băng dán cơ KT Tape PRO (cuộn 20 miếng)Băng dán cơ KT Tape PRO (cuộn 20 miếng)
 • Băng dán cơ KT Tape PRO (1 miếng - 25cm)Băng dán cơ KT Tape PRO (1 miếng - 25cm)
 • Băng thun cố định cổ chânBăng thun cố định cổ chân
 • Băng đai bảo vệ gối tích hợp lò xo đàn hồi Boer KN03Băng đai bảo vệ gối tích hợp lò xo đàn hồi Boer KN03
 • Băng hỗ trợ gối co giãn Boer (KN05)Băng hỗ trợ gối co giãn Boer (KN05)
 • Băng cố định bảo vệ gối Boer KN04Băng cố định bảo vệ gối Boer KN04
 • Băng dán cơ KT Tape PRO Extreme (cuộn 20 miếng)Băng dán cơ KT Tape PRO Extreme (cuộn 20 miếng)
 • Băng dán cơ KT Tape Uncut PRO (cuộn nguyên 5m)
 • Ống lăn massage phục hồi cơ bắp (Foam Roller) - GRID 33cmỐng lăn massage phục hồi cơ bắp (Foam Roller) - GRID 33cm
 • Băng hỗ trợ gối knee strap Boer KN01Băng hỗ trợ gối knee strap Boer KN01
 • Băng dán cơ KT Tape Cotton (cuộn 20 miếng)Băng dán cơ KT Tape Cotton (cuộn 14 miếng)
 • Ống lăn massage phục hồi cơ bắp (Foam Roller)