Thiết bị đo nhịp tim

Các thiết bị đo nhịp tim hỗ trợ tối ưu việc tập luyện: Đồng hồ đo nhịp tim, Thiết bị đo nhịp tim Bluetooth 4.0

  • Dây đeo ngực đo nhịp tim Dual Protocol ANT+ / Bluetooth Magene MOVERDây đeo ngực đo nhịp tim Dual Protocol ANT+ / Bluetooth Magene MOVER