Đàn hồi, giảm chấn động lên bàn chân trong mỗi bước chạy.