Magene

  • Đầu thu tín hiệu ANT+ USB Dongle Magene
  • Cảm biến tốc độ và vòng đạp 2-trong-1 ANT+ / Bluetooth Magene Gemini210Cảm biến tốc độ và vòng đạp 2-trong-1 ANT+ / Bluetooth Magene Gemini210