ZAMST là một thương hiệu của sản phẩm hỗ trợ và chăm sóc cho vận động viên, được thành lập vào năm 1993 bởi NIPPON SIGMAX Co., Ltd. – nhà sản xuất thiết bị y tế đã phát triển và sản xuất các sản phẩm cho lĩnh vực chỉnh hình trong 45 năm. Nhiệm vụ của chúng tôi là luôn cung cấp các sản phẩm và dịch vụ giúp ngăn ngừa thương tích và giúp tăng thành tích thể thao dựa trên kết hợp kiến thức và tư vấn của các bác sĩ y học thể thao, huấn luyện viên thể thao và các chuyên gia khác, cũng như lắng nghe các vận động viên. Chất lượng và chức năng là lý do nhiều vận động viên hàng đầu, cả chuyên nghiệp và nghiệp dư, lựa chọn sử dụng các sản phẩm của chúng tôi

ZAMST

ZAMST là một thương hiệu của sản phẩm hỗ trợ và chăm sóc cho vận động viên, được thành lập vào năm 1993 bởi NIPPON SIGMAX Co., Ltd. – nhà sản xuất thiết bị y tế đã phát triển và sản xuất các sản phẩm cho lĩnh vực chỉnh hình trong 45 năm. Nhiệm vụ của chúng tôi là luôn cung cấp các sản phẩm và dịch vụ giúp ngăn ngừa thương tích và giúp tăng thành tích thể thao dựa trên kết hợp kiến thức và tư vấn của các bác sĩ y học thể thao, huấn luyện viên thể thao và các chuyên gia khác, cũng như lắng nghe các vận động viên. Chất lượng và chức năng là lý do nhiều vận động viên hàng đầu, cả chuyên nghiệp và nghiệp dư, lựa chọn sử dụng các sản phẩm của chúng tôi

Giảm Giá!

Danh Mục

Giá Sản Phẩm

Thương Hiệu

Chiều Dài Tối Đa

Chiều Dài Rút Gọn

Size Giày Nam

Size Giày Nữ

Địa Hình

Độ Dày

Kiểu Dáng


Contact Us
Sending
Shopping cart
Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng!
Continue shopping