Cảm biến thông minh Runn... Smart Treadmill Sensor cho máy chạy bộ
Cảm biến thông minh Runn... Smart Treadmill Sensor cho máy chạy bộ
Cảm biến thông minh Runn... Smart Treadmill Sensor cho máy chạy bộ
Cảm biến thông minh Runn... Smart Treadmill Sensor cho máy chạy bộ
Cảm biến thông minh Runn... Smart Treadmill Sensor cho máy chạy bộ
Cảm biến thông minh Runn... Smart Treadmill Sensor cho máy chạy bộ
Cảm biến thông minh Runn... Smart Treadmill Sensor cho máy chạy bộ
Cảm biến thông minh Runn... Smart Treadmill Sensor cho máy chạy bộ
Cảm biến thông minh Runn... Smart Treadmill Sensor cho máy chạy bộ
Cảm biến thông minh Runn... Smart Treadmill Sensor cho máy chạy bộ

Cảm biến thông minh Runn… Smart Treadmill Sensor cho máy chạy bộ

Kết nối máy chạy bộ của bạn với các ứng dụng tập luyện yêu thích (Zwift, Kinomap) với cảm biến thông minh RUNN… Smart Treadmill Sensor. Giải pháp tối ưu cho bạn để chạy bộ trên Zwift.

3.200.000 

Bạn sẽ nhận được 64 ¥₵฿ Coin khi mua sản phẩm này để sử dụng cho đơn hàng sau.

SẢN PHẨM MỚI

Giỏ Hàng
Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng!
Subtotal
Tổng
Tiếp tục mua hàng