CHẮP CÁNH ĐAM MÊ

injinji 213130 Marigold 03 medium YCB Homepage - YCB.vn

ĐỒ NGHỀ CHẠY TRAIL ĐỊA HÌNH

Chạy trail địa hình cần chuẩn bị đồ nghề gì, thiết bị ra sao? Cần phải ăn uống ra sao trên đường chạy?