Injinji

Thương hiệu vớ xỏ ngón cao cấp đến từ Mỹ

  • Vớ chạy trail 5 ngón Injinji Women TRAIL Midweight Mini CrewVớ chạy trail 5 ngón Injinji Women TRAIL Midweight Mini Crew
  • Vớ chạy bộ 5 ngón Injinji Lightweight No ShowVớ chạy bộ 5 ngón Injinji Lightweight No Show
  • Vớ chạy bộ 5 ngón Injinji Women Run Lightweight No ShowVớ chạy bộ 5 ngón Injinji Women Run Lightweight No Show
  • Vớ chạy bộ 5 ngón Injinji Women ULTRA RUN No Show
  • Vớ chạy bộ 5 ngón Injinji ULTRA RUN No ShowVớ chạy bộ 5 ngón Injinji ULTRA RUN No Show
  • Vớ chạy bộ 5 ngón Injinji RUN Midweight Mini CrewVớ chạy bộ 5 ngón Injinji RUN Midweight Mini Crew
  • Vớ chạy trail 5 ngón Injinji TRAIL 2.0 Midweight CrewVớ chạy trail 5 ngón Injinji TRAIL 2.0 Midweight Crew