CAMELBAK là công ty chuyên sản xuất các trang thiết bị ngoài trời có trụ sở đặt tại Petaluma, California (Mỹ). Được thành lập vào năm 1989 và được xem là một trong những công ty nổi tiếng nhất về thiết bị cung cấp nước như ba lô nước và bình nước. CAMELBAK hiện cũng là đơn vị cung cấp các ba lô nước, thiết bị bảo vệ và các sản phẩm khác cho quân đội Mỹ và lực lượng quốc phòng tại các quốc gia trên thế giới.